شمع خودرو

قسمت های تشکیل دهنده شمع خودرو

/spark-plug-structure-video

شمع خودرو یک قسمت حیاتی در سیستم اشتعال موتور احتراق داخلی است.تمامی شمع‌های ماشین دارای دو قسمت داخلی و بیرونی می‌باشند.


وظیفه شمع موتور

/duties-of-spark-plugs

شمع ماشین به عنوان یک فندک برای مشتعل کردن مخلوط سوخت و هوا بکار می رود و در شرایط سختی  از قبیل فشار مداوم  ناشی از انفجار ، تحمل ولتاژ بین 20000 تا 30000 ولت و همچنین سرد و گرم متناوب عمل می کند