خودروهای دارای موتور ef7 دو مدل کوئل دارند: 

1-بوش 

2-کروز 

به دلیل تفاوت کوئل ها، بوت کوئل های متفاوتی هم باید در آن ها استفاده شود. 

خودروهای دارای موتور ef7: سمند موتور ملی ، سورن و سورن پلاس ، دنا و دنا پلاس 

بوت کوئل های موتور ef7 بوش و کروز موجود در:

www.cartiz.ir