شمع نور ساخت ایران و تحت لیسانس بوش آلمان می باشد. تولیدات نور شامل شمع استاندارد، سوپر رزیستوری ، دو الکترود، سه الکترود و اخیرا شمع ایریدیوم نور می باشد.

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی