انتخاب شمع ماشین

بهترین راه برای انتخاب شمع مناسب

/choose-a-spark-plug

باید شمعی که توسط تولید کننده ی  خودرو مشخص شده را از جدول توصیه های کمپانی های سازنده شمع از قبیل دنسو ،  ان جی کا ، بوش و ... انتخاب کرد. اگر دسترسی به این منابع ندارید از کارشناسان فنی کارتیز مشاوره بگیرید.