جی پاور

شمع های جی پاور NGK ژاپن و تشخیص شمع اصلی و تقلبی

/gpower-series

شمع ان جی کا جی پاور عملکرد بهتری نسبت به شمع های استاندارد نیکلی دارند. این شمع ها دارای الکترود مرکزی نازک تر بوده تا جرقه متمرکزتر ایجاد کنند. هسته مسی با خلوص 98 درصد جی پاور از گرم شدن بیش از حد شمع  جلوگیری می کند و در عین حال استارت های واقعی را فراهم می کند.