شمع دو پلاتین

مزایای شمع های چند پلاتین چیست؟

/multi-electrode-spark-plug

یکی از دلایلی که بعضی از خودروسازان از شمع های چند الکترود استفاده می کند عمر بیشتر آنها نسبت به تک پلاتین است و این هم بخاطر این است که در صورت جرقه از یک پلاتین و گرم شدن آن از پلاتین دیگر جرقه برقرار شود.