شمع موتور باید حرارت ناشی از احتراق را از خود دفع کند و درجه بندی حرارتی ملاکی برای سنجش میزان دفع حرارت است.

(درجه بندی حرارتی با یک عدد مشخص میشود)

انتخاب شمعی با درجه حرارتی مناسب برای هر موتور که با ویژگی های موتور و شرایط استفاده ی آن سازگاری داشته باشد امری ضروری است.

درجه بندی حرارتی شمع

نحوه انتخاب شمع:

شرایط مختلف مانند شرایط موتور و شرایط رانندگی معیارهای اصلی برای انتخاب شمع هستند. به عنوان مثال اگر رانندگی سخت برای مدت زمان طولانی با استفاده از شمع معمولی ادامه یابد، شمع بیش از حد گرم می شود.

محدوده حرارتی شمع

محدوده حرارتی با فصول تغییر خواهد کرد.

هنگامی که دمای هوا بالا است، مانند تابستان، دمای هوای ورودی بیشتر می شود و بار موتور را افزایش می دهد. در چنین مواقعی بهتر است شمعی با محدوده حرارتی بالاتر انتخاب کنید. 

هرچه اسب بخار بیشتر شود محدوده حرارتی موردنیاز بیشتر می شود.

اگر اسب بخار از طریق تیونینگ افزایش یافته باشد، افزایش قدرت انفجار منجر به افزایش دمای محفظه احتراق می شود و احتمال پیش اشتعال را بیشتر می کند در چنین شرایطی لازم است شمعی با محدوده حرارتی بالاتر و مقاومت حرارتی بالاتری انتخاب کنید.

محدوده حرارتی شمع چقدر است؟

پخش حرارت شمع

درجه ای که یک شمع حرارت دریافتی خود را پخش می کند "محدوده گرمایی" نامیده می شود.

شمع هایی که پراکندگی درجه حرارتی بالایی دارند را شمع با محدوده حرارتی بالا (نوع سرد) و شمع هایی که پراکندگی درجه حرارتی پایینی دارند را شمع با محدوده حرارتی پایین (نوع گرم) می نامند.

این تا حد زیادی توسط دمای گاز داخل محفظه احتراق و طراحی شمع تعیین می شود.

محدوده حرارتی مختلف برای شمع

رابطه بین دمای شمع و سرعت خودرو و محدوده گرما

محدودیت هایی در دمایی که می توان از شمع استفاده کرد وجود دارد:حد پایین دمای خود تمیز شوندگی و حد بالا دمای پیش اشتعال است. شمع فقط زمانی کاملا کار می کند که دمای الکترود مرکزی آن بین دماهای حدود 500 درجه سانتیگراد و 950 درجه سانتیگراد باشد.

محدوده حرارتی پایین و محدوده حرارتی بالا

شمع های با محدوده حرارتی پایین دارای بخش های پایه عایق طولانی هستند و سطح تحت تاثیر شعله و ظرفیت محفظه گاز زیاد است.

همچنین از آنجایی که مسیر آزادسازی گرما از قسمت پایه عایق تا محفظه طولانی است، پراکندگی حرارتی کم است و دمای الکترود مرکزی به راحتی بالا می رود.

از طرف دیگر، شمع های با محدوده حرارتی بالا دارای پایه های عایق کوتاه هستند و سطح تحت تاثیر شعله و ظرفیت محفظه گاز کوچک است.

همچنین از آنجایی که مسیر انتشار حرارت از قسمت پایه عایق تا محفظه کوتاه است، پراکندگی گرما زیاد است و دمای الکترود مرکزی به راحتی بالا نمی رود.

محدوده حرارتی مختلف برای شمع

هنگامی که شمع با درجه حرارتی نامناسب انتخاب شود چه اتفاقی می افتد؟

اگر درجه حرارتی خیلی بالا باشد : دمای شمع خیلی پایین می ماند که باعث رسوب گرفتن قسمت جرقه زن می شود، این رسوب ها مسیری برای نشت جریان الکتریکی ایجاد میکنند که منجر به کاهش قدرت جرقه می شود.

اگر درجه حرارتی خیلی پایین باشد: دمای شمع خیلی بالا میرود که باعث احتراق غیرعادی (پیش سوزی) می شود، در نتیجه الکترود شمع ذوب شده و ممکن است منجر به مشکلاتی از قبیل آسیب به پیستون (گیرپاژ کردن) شود.محدوده حرارتی بر اساس کد شمع