جواب: این اصطلاح به معنی انباشته شدن کربن روی قسمت جرقه زن شمع است که منجر به نشت ولتاژ الکتریکی و عدم جرقه زنی می گردد.

 از آنجایی که ولتاژ ایجاد شده توسط کوئل از طریق رسوب کربن نشت می کند و به هدر می رود، ممکن است برخی جرقه ها زده نشوند و موجب بروز مشکلاتی در استارت و حرکت خودرو گردد.

رسوب شمع موتور خودرو

رسوب زدگی شمع خودرو

نمودار رسوب شمع

هر چه کربن بیشتر رسوب مبکند، مقاومت عایق کمتر شده و ولتاژ تولید شده توسط کوئل نیز کاهش می یابد.

هنگامی که ولتاژ ایجاد شده کمتر از حداقل ولتاژ لازم برای جرقه زنی شود(ولتاژی که برای تخلیه جرقه در شکاف جرقه لازم است) عدم جرقه زنی رخ می دهد.

عوامل رسوب زدگی و روش های رفع آن

عامل
روش اصلاح
  • مخلوط هوا/سوخت غلیظ
  • تنظیم نامناسب کاربراتور
  • سیستم ساسات معیوب
  • سیستم تزریق سوخت معیوب
  • سنسور اکسیژن فرسوده
بازرسی و تعمیر سیستم کاربراتور/انژکتور و سنسورها ضروری است.
  • سیستم برقی معیوب
  • پارگی یا مشکل در سیم ها یا وایرها

بازرسی و تعمیر سیستم برق خودرو ضروری است
  • شرایط کارکرد نامناسب
  • خوابیدن خودرو به مدت طولانی
  • کارکرد مداوم با سرعت پایین

گاهی اوقات با سرعت بالاتر(حدود 80 کیلومتر) رانندگی کنید تا شمع ها به دمای "خود-پاک شوندگی" برسند.