شمع خودرو یک قسمت حیاتی در سیستم اشتعال موتور احتراق داخلی است.

تمامی شمع‌های ماشین دارای دو قسمت داخلی و بیرونی می‌باشند.

از قسمت های اصلی و بیرونی شمع می‌توان به پوسته فلزی ، عایق سرامیکی‌ ، مهره ترمینال ، مهره شش ضلعی ، الکترودهای مرکزی و جانبی و ... اشاره کرد.

 از بخش‌های داخلی شمع نیز می توان شیار ترمینال ، نشیمنگاه داخلی،هسته مسی و... را نام برد.

در این ویدئو به تک تک اجزا بیرونی و داخلی شمع و کاربردهای هرکدام به صورت کوتاه می پردازیم.