انواع گوناگونی از شمع های خاص وجود دارند.

 از جمله:شمع هایی با گپ باز ، شمع های با بدنه ی فلزی برآمده، شمع های ایریدیوم IX، شمع های پایه بلند بدون واشر ، شمع های نیم رزوه و شمع های کوچک برای ابزارهای صنعتی و کشاورزی که هر کدام از این شمع ها ویژگی های خاص خود را دارند.

شمع ایریدیوم IX
مثال:BKR6EIX-11
شمع بدنه برآمده
مثال:BKR6EPA-8
شمع فیلتر گشاد
مثال:BKR5E-11
شمع ایریدیوم آی ایکسشمع بدنه برآمدهشمع فیلتر گشاد
ماده ی جدیدی به نام ایریدیوم در نوک الکترود آن بکار رفته است. این امر باعث نازک تر شدن الکترود نسبت به مدل های معمولی و در نتیجه افزایش قابلیت اشتعال می شود. به علاوه طراحی مخروطی نوک پلاتین باعث کارایی بالای این شمع ها و افزایش شتاب خودرو می شود.بدنه ی فلزی برآمده طراحی شده تا احتراقی با ثبات را از طریق جلوگیری از داغ شدن پلاتین و همچنین قرار دادن جرقه در مکان مطلوب داخل محفظه ی احتراق، فراهم آورد.
این شمع ها فقط در موتورهای مشخصی قابل استفاده هستند.

شکاف جرقه بزرگتر شده و به اندازه ی 1.1تا1.5  میلیمتر رسیده است تا میزان فروکش کردن شعله کاهش پیدا کرده و قابلیت اشتعال افزایش پیدا کند.
 شمع های فیلتر گشاد فقط در صورت وجود قدرت الکتریکی لازم (کوئل آمپر بالا) قابل استفاده هستند.
شمع کوچک برای ابزار صنعتی
مثال:BMR6A
شمع نیم رزوه
مثال:CR9EH-9
شمع پایه بلند
مثال:LFR5A-11
شمع نیمه رزوهشمع پایه بلند چیست؟
این نوع شمع ها کوچک و سبک هستند و در ابزارهایی با موتور کوچک مانند اره موتوری، چمن زن و ژنراتور برق استفاده می شوند.پایه ی این نوع شمع های نیم رزوه شکل خاصی دارند. تنها در خودروهای مخصوص از این نوع شمع ها استفاده کند. اگر این شمع در موتورهایی که برای اینگونه شمع ها طراحی نشده اند بکار رود باعث آسیب به ررزوه ی شمع درون سرسیلندر خواهد شد.افزایش طول شمع باعث بهبود خنک شوندگی سرسیلندر می گردد. احتمال اینکه تعداد موتورهایی که از این نوع شمع ها استفاده می کنند در آینده زیادتر شود وجود دارد. حرف "L" در ابتدای شماره فنی نشان دهنده ی یک شمع پایه بلند است.