جواب:در نوک الکترود آن یک شیار با زاویه 90 درجه تعبیه شده که باعث بالا رفتن قابلیت اشتعال می شود.

خصوصیات:

دارای یک شیارV شکل در نوک الکترود است.

شمع با شیار 90 درجه

این شیار باعث می شود که جرقه مستقیما بین لبه ی الکترودها ایجاد شود.

سوختن شمع ماشین

در نتیجه، هسته ی شعله در لبه ی الکترودها ایجاد شده و به سمت خارج رشد می کند.

قابلیت اشتعال افزایش می یابد زیرا الکترودها جلوی رشد شعله را سد نمی کند.

مقایسه ی قابلیت اشتعال:شمع v شکل یا معمولی

مقایسه ی ولتاژ مورد نیاز برای جرقه:مقایسه شمع v شکل و معمولی

هسته شعله شمع

هسته ی شعله در بین لبه ی الکترودها ایجاد می شود و به سمت خارج رشد می کند، این امر باعث گسترش بهتر شعله می شود.