1- عدم بالانس بودن دیسک چرخ با توپی چرخ

علت: استفاده از دیسک چرخ نامرغوب و یا خرابی توپی چرخ

تاثیر:لرزش به هنگام ترمزگیری و ایجاد صدای نامتعارف

راه حل: بازدید فنی دیسک و توپی چرخ و بالانس توسط متخصص و یا تعویض دیسک و یا توپی آسیب دیدهمشکلات ترمز خودرو

2- وجود علامت حرارت دیدگی و تغییر رنگ سطح دیسک (سرخ شدن دیسک)

علت: استفاده از لنت و یا دیسک نامرغوب

تاثیر: استفاده مکرر از سیستم ترمز که باعث ایجاد حرارت نامتعارف و در نتیجه آسیب دیدن آلیاژ دیسک شده

راه حل: تعویض دیسک چرخ

حرارت دیدن دیسک ترمز

3- وجود تغییر رنگ به صورت نقطه ای و متناوب بر روی سطح دیسک (به رنگ آبی)

علت:استفاده از لنت نامرغوب و یا ناهمگونی در سطح دیسک / ترک و شکستگی در محل اتصال دیسک و توپی (بالانس نبودن دیسک) 

تاثیر:ترمزگیری ضعیف همراه با لرزش و طی مسافت بیشتر برای ترمزگیری

راه حل:بازدید فنی دیسک و توپی چرخ و بالانس توسط متخصص و یا تعوض دیسک و یا توپی آسیب دیده

تغییر رنگ دیسک ترمز

4-فرسودگی و باریک شدن بیش از حد دیسک

علت: فرسودگی بیش از حددیسک از کمترین مقدار استاندارد پیشنهادی کارخانه سازنده

تاثیر: ضعف ترمزگیری و احتیاج به طی مسافت بیشتر جهت توقف

راه حل: تعویض دیسک چرخفرسوده شدن دیسک ترمز

5- لق شدن محل اتصال دیسک چرخ و پیچ های توپی

علت: لقی دیسک چرخ به علت نصب ناصحیح پیچ های اتصال توپی و دیسک چرخ و یا ترک خوردن در محل اتصال پیچ ها 

تاثیر:لرزش در هنگام ترمزگیری و ایجاد صدا

راه حل:تعویض دیسک چرخلق شدن دیسک ترمز

6-خط دار شدن سطح دیسک

علت:استفاده از لنت نامرغوب و عدم کارکرد صحیح کالیپر

تاثیر:سوت کشیدن لنت ترمز + ضعف در ترمزگیری

راه حل:تعویض دیسک چرخ و لنت به صورت همزمانخط داشتن دیسک ترمز

7-زنگ زدگی و آلودگی بیش از حد سطح دیسک

علت:عدم استفاده دراز مدت از سیستم ترمز 

تاثیر:ایجاد ضعف در ترمزگیری

راه حل:سرویس کامل سیستم ترمز و چرخ ها و بازدید و شستشوی سطح دیسک با مواد مخصوص شستشوزنگ زدن دیسک ترمز

8-ناهمگونی سطح دیسک (تاب برداشتن دیسک چرخ)

علت:سرد و گرم شدن دیسک چرخ بعد از ترمزهای مکرر

تاثیر:لرزش فرمان و پدال ترمز به هنگام ترمزگیری و سوت کشیدن لنت

راه حل:تعویض دیسک چرخ و لنت به صورت همزمانتاب برداشتن دیسک چرخ

9-لبه دار شدن دیسک چرخ

علت: استفاده از لنت های بی کیفیت و غیر استاندارد باعث عدم هماهنگی در سایش لبه های داخلی و بیرونی دیسک با سطح میان دیسک می شود 

تاثیر:خوردگی سریع تر لنت ها و عدم ترمزگیری کامل

راه حل:تعمیر و یا تعویض دیسک چرخلبه دار شدن دیسک چرخ

10-ترک خوردگی سطح دیسک چرخ

علت:در اثر فرسودگی و کارکرد بیش از حد و یا عدم کیفیت دیسک چرخ ترک هایی بر روی سطح دیسک نمایان می شود

تاثیر:ترمزگیری ضعیف شده و لنت ها و سیستم ترمز به سرعت داغ می شوند و باعث ایجاد صدا و خورندگی سریع تر لنت ها می گردد

راه حل:تعویض دیسک چرخ و لنت به صورت همزمان

ترک خوردن دیسک چرخ

11-آلودگی لنت ترمز

شکل ظاهری: آلودگی لنت ترمز با روغن، گریس و یا روغن ترمز

علت ایجاد:نشت و یا سر ریز در حین تعمیر یا تعویض لنت از لوله های انتقال روغن یا کالیپر ترمز

تاثیر: اتومبیل در حین ترمزگیری یا توقف به یک طرف کشیده می شود / سر خوردن لنت بر روی دیسک چرخ

راه حل:شناسایی و تعمیر علت آلودگی / تعویض لنت ترمزآلودگی لنت ترمز

12- پوشش ناهموار لنت ترمز

شکل ظاهری:پوشش ناهموار در سطح لنت

علت ایجاد:ساییدگی نامنظم لنت ترمز بر روی دیسک چرخ، باعث ایجاد ناهمواری و خرابی در سطح لنت می شود

تاثیر:صدای ناهنجار و لرزش شدید / اتمام زودهنگام لنت ترمز

راه حل:تعویض دیسک چرخ ولنت ترمزناهموار بودن لنت ترمز

13-زنگ زدگی سطح لنت

شکل ظاهری:زنگ زدگی بین لنت ترمز و دیسک چرخ

علت ایجاد:عدم استفاده ی طولانی مدت از خودرو / رسیدن رطوبت به لنت های غیرسرامیکی

تاثیر:ایجاد صدا / نرم شدن پدال ترمز / جدا شدن تدریجی مواد سایشی لنت ترمز

راه حل:تعویض لنت ترمز / تمیز کردن کالیپر لنت ترمززنگ زدن لنت ترمز

14-ناهمواری غیر همسطح لنت ترمز

شکل ظاهری:در یک کالیپر، سایش به صورت مساوی انجام نشده (یک لنت بیش از حد فرسوده شده است)

علت ایجاد:کم شدن ضخامت لنت ترمز منجر به ضعف در عملکرد ترمزها شده و علاوه بر آن می تواند صدای ناهنجار به هنگام ترمز ایجاد کند. اگر ضخامت باقی مانده لنت از 3 میلیمتر کمتر باشد باید لنت تعویض شود.

تاثیر:اتومبیل در حین ترمز گرفتن به یک طرف کشیده می شود / سطح ناهموار لنت و اتمام زود هنگام لنت ترمز

راه حل:تعمیر و یا تعویض کالیپر ترمز / تعویض لنت ترمز و بررسی دیسک و تعویض در صورت لزوم

ناهمواری غیرهمسطح لنت ترمز

15-لنت باریک شده

شکل ظاهری:ناهمگون بودن سطح لنت و باریک تر شدن قسمتی از آن

علت ایجاد:تغییر شکل ظاهری کالیپر در لبه های تنظیم کننده آن / شل شدن کالیپر

تاثیر:ایجاد صدا و کاهش ضخامت نامتقارن سطح لنت ترمز

راه حل:تعویض لنت ترمز / تعمیر و یا تعویض کالیپرباریک شدن لنت ترمز

16-براقی یا شیشه کردن لنت ترمز

شکل ظاهری:مواد سایشی روی لنت صاف و براق شده است.

علت ایجاد:درجه حرارت متناوب و بالای لنت نامرغوب، باعث شیشه شدن لنت ترمز می گردد. / خوردگی سطحی دیسک به علت مواد به جا مانده از لنت ترمز قبلی.

تاثیر:کاهش موقتی عملکرد لنت ترمز / ایجاد صدای ناهنجار.

راه حل:تعویض لنت ترمز و دیسک چرخ.براق شدن لنت ترمز

17-لنت فرسوده و کارکرده

شکل ظاهری:مواد سایشی روی لنت کاملا از بین رفته است.

علت ایجاد:استفاده از لنت های دست دوم و کارکرده.

تاثیر:اتومبیل حین ترمز گرفتن به یک طرف کشیده می شود. / آسیب دیدگی لنت، صدای سوت بلند و صدای نا هنجار / پایین بودن پدال ترمز.

راه حل:تعویض لنت ترمز / بررسی کالیپر و دیسک چرخ در صورت آسیب دیدگی.لنت ترمز فرسوده

18-تغییر شکل مواد سایشی لنت ترمز

شکل ظاهری:نیم سوز شدن یا سوختن قسمتی از مواد سایشی و سفید شدن لبه های ترمز.

علت ایجاد:درجه حرارت بیش از حد به علت ترمزهای مکرر و طولانی و سایش شدید لنت بر روی دیسک چرخ.

تاثیر:کاهش گیرایی لنت ترمز / ایجاد بوی سوختگی / از بین رفتن بیش از حد مواد سایشی و تغییر شکل سطح لنت ترمز.

راه حل:بررسی علت حرارت بیش از حد لنت ترمز / اگر آسیب دیدگی شدید است لنت ترمز تعویض شود. در صورتیکه آسیب دیدگی لنت ها زیاد نباشد، می توان از آن استفاده کرد.تغییر شکل لنت ترمز

19-فاسد شدگی لبه ی لنت

شکل ظاهری:پوشش ناهموار در لبه های کناری لنت ترمز

علت ایجاد:لنت ترمز داخل کالیپر چسبیده است (درگیر می باشد) که باعث ایجاد حرارت بالا در لنت ترمز و دیسک چرخ می شود.

تاثیر:کاهش عملکرد ترمز / صاف شدن سطح لنت

راه حل:بررسی علت چسبندگی کالیپر / تعویض و یا تعمیر کالیپر / تعویض لنت ترمز.

لنت ترمز کهنه

20-نصب نادرست لنت در کالیپر

شکل ظاهری:آسیب دیدگی سطح لنت ترمز

علت ایجاد:نصب ناصحیح لنت ترمز از نظر تقارن، شکل ظاهری و استانداردهای نصب لنت ترمز / نصب لنت توسط افراد غیر حرفه ای

تاثیر:ایجاد صدای ناهنجار / از بین رفتن لنت ترمز / کاهش عملکرد ترمز

راه حل:تعویض لنت ترمز توسط افراد حرفه ای طبق دستورالعمل شرکت سازنده

نصب نادرست لنت ترمز

21-لنت ترک خورده

شکل ظاهری:ترک های متعدد در لنت ترمز

علت ایجاد:نامرغوب بودن لنت ترمز

تاثیر:ایجاد صدا / کاهش عملکرد سیستم ترمز

راه حل:تعویض لنت ترمز

لنت ترمز ترک خورده

21ظاهر شدن ذرات فلزی روی لنت

شکل ظاهری:ظاهر شدن و نفوذ ذزات فلزی روی سطح سایشی لنت

علت ایجاد:در حین ترمز گرفتن ذرات کوچکی از سطح دیسک چرخ و لنت ترمز جدا می شود که در درجه حرارت بالا به صورت گرد و خاکستر و در رطوبت بالا به صورت مواد جامد به سرعت سرد شده و به سطح لنت ترمز می چسبد.

توجه:معمولا در لنت های نامرغوب، در سطح لنت از مواد سایشی و در متریال داخل لنت از مواد پرکننده، که قابلیت سایشی ندارد استفاده می شود.

تاثیر:تاثیر مخربی بر عملکرد ترمز ندارد اما در موارد حاد باعث آسیب دیدگی دیسک چرخ (خط افتادن) سطح آن می شود. / ایجاد صدای ناهنجار

راه حل:در موارد حاد دیسک و لنت ترمز تعویض گردد.

لنت ترمز خراب

22-سایش ناهموار سطح لنت

شکل ظاهری:ایجاد خط های متناوب روی سطح لنت

علت ایجاد:تماس ناقص بین لنت ترمز و دیسک / صیقلی نبودن دیسک چرخ.

تاثیر:صدای ناهنجار و لرزش شدید / از کارایی سیستم ترمز کاسته می شود.

راه حل:تعویض لنت ترمز و دیسک چرخ

ساییده شدن لنت ترمز

23-آسیب دیدگی صفحه فلزی پشت لنت

شکل ظاهری: صفحه فلزی پشت لنت آسیب دیده است.

علت ایجاد: به دلیل چسبندگی و فاصله ی کم بین کالیپر و لنت ترمز، فشار پیستون کالیپر، صفحه ی پشت لنت را خم کرده و باعث خرابی صفحه ی لنت ترمز می گردد.

تاثیر:سطح نامنظم لنت / لرزش شدید هنگام ترمزگیری و ایجاد صدا

راه حل:تعویض لنت ترمز

آسی دیدن لنت ترمز

24-آسیب دیدگی خار و فنر لنت ترمز

شکل ظاهری:شکستگی در پین ها یا فنرهای نگهدارنده لنت ترمز

علت ایجاد:عدم نصب صحیح فنر هنگام تعویض لنت ترمز / از بین رفتن حالت ارتجاعی فنرها

تاثیر:لرزش لنت داخل کالیپر و اجاد صدا ناهنجار

راه حل:تعویض فنرها و پین های نگهدارنده

زمان تعویض لنت ترمز

25-آسیب دیدگی شیلنگ ترمز

شکل ظاهری:نفوذ هوا داخل شیلنگ ترمز (شکستگی لوله های انتقال روغن ترمز و یا پارگی شیلنگ های مدار ترمز)

علت ایجاد:پارگی یا صدمه دیدن مدار انتقال شیلنگ و لوله های ترمز

تاثیر:خالی شدن پدال ترمز زیرپا / از کار افتادن سیستم ترمز

راه حل:تعویض شیلنگ و یا تعمیر لوله های انتقال روغن / بررسی شیلنگ های ترمز و نواحی اطراف چرخ ها، از نظر نشتی روغن / در صورت لزوم هواگیری ترمز انجام گیرد.

خرابی سیستم ترمز خودرو

26-آسیب دیدن گردگیر و لوازم سیلندر چرخ

شکل ظاهری:آغشته شدن لنت ترمز و دیسک چرخ و کالیپر به روغن ترمز

علت ایجاد:پارگی یا صدمه دیدن گردگیر پیستتون سیلندر ترمز چرخ / پارگی و تورم گردگیرهای لاستیکی که باعث ایجاد صدا می گردد / گیرپاژ کردن پیچ های سیلند چرخ

تاثیر:نشتی روغن از سیلندر ترمز بر روی دیسک چرخ و لنت ترمز / آسیب رساندن به لنت ترمز

راه حل:تعویض لوازم سیلندر ترمز چرخ آسیب دیده

خرابی تجهیزات ترمز خودرو

27-آسیب دیدن لوازم بوستر ترمز

شکل ظاهری:پدال ترمز پایین می آید و گیرایی ترمز کم می شود.

علت ایجاد:آسیب دیدن و صدمه دیدن صفحه دیافراگم داخل بوستر یا شیلنگ خلاء 

تاثیر:ترمزگیری دچار مشکل می شود.

راه حل:تعویض بوستر یا تعمیر قطعات آسیب دیده شامل شلنگ خلاء یا صفحه دیافراگم

خرابی های ترمز خودرو

28-آسیب دیدن شیم لنت (شیم، صفحه فلزی عایق صوتی پشت لنت ترمز می باشد)

شکل ظاهری:خم شدن یا از بین رفتن شیم لنت

علت ایجاد:نصب ناصحیح لنت ترمز که به صفحه شیم آسیب می رساند / ضربه شدید به لنت ترمز

تاثیر:ایجاد صدای ناهنجار و انتقال دادن لرزش به اتاق خودرو

راه حل:تعویض و یا نصب شیم در پشت لنت ترمزهای فاقد شیم

خرابی شیم لنت ترمز

29-آسیب دیدن کالیپر

شکل ظاهری:نشت روغن ترمز از پیستون های کالیپر / عمل نکردن و تغییر شکل ظاهری یا صدمه دیدن لوازم چرخ در پیستون های کالیپر

علت ایجاد:گیرپاژ کردن بوش یا خوردگی و دوپهن شدن بوش های کالیپر و نشت روغن از پیستون

تاثیر:اشکال در عمل ترمزگیری شامل کشیدگی خودرو به یک سمت در ترمزگیری / درگیر ماندن ترمز پس از رها شدن پدال ترمز در زمان حرکت خودرو و گرم شدن بیش از حد رینگ و دیسک ترمز 

راه حل:تعویض کالیپر ترمز

خرابی کالیپر ترمز