جواب: داغ شدن بیش از اندازه شمع به مدت طولانی ممکن است منجر به احتراق غیر عادی (پیش سوزی) و در نتیجه ذوب شدن الکترودها گردد.

داغ شدن شمع ماشین

دماغه شمع در هنگلم داغ شدن سفید رنگ می شود و رسوب گازهای احتراق روی آن قابل مشاهده است. ذوب شدن الکترودها در نوع پیشرفته تر داغ شدگی اتفاق می افتد. هنگامی که دمای شمع به بیش از 800 درجه سانتی گراد میرسد، نوک شمع از شدت حرارت به رنگ قرمز درمی آید و باعث اشتعال مخلوط هوا / سوخت پیش از جرقه زنی میشود (احتراق غیرعادی – پیش سوزی) که ممکن است منجر به آسیب به موتور شود.

خرابی پیستون ماشین

عوامل داغ شدگی و روش های رفع آن:

  • جرقه زنی بیش از حد
بازرسی و تنظیم سیستم زمانبندی جرقه زنی(تایم) ضروری است.
  • مخلوط هوا/سوخت رقیق
بازرسی سنسور اکسیژن و قطعات مشابه ضروری است.
  • خنک کننده و روان کننده(آب و روغن) ناکافی
تامین خنک کننده و روان کننده ی لازم
  • فشار بیش از حد توربو در خودروهای توربودار
بازرسی و تنظیم سیستم توربو ضروری است.
  • بد سوختن
بازرسی و تنظیم سنسور ورود هوا و دیگر سنسورها همچنین سیستم تایم ضروری است. مطمئن شوید سوخت با اکتان مناسب استفاده می شود.
  • سفت نبودن شمع به اندازه ی کافی
شمع به میزان مناسب در جای خود سفت شود.