وضعیتعادیرسوب کربنرسوب روغن
ظاهری
هنگام استفاده از بنزین بدون سرب، پایه عایق اغلب سفید یا خاکستری می شود. الکترود ممکن است کمی سوخته شود. هنگام استفاده از بنزین سرب دار، پایه عایق رنگ قهوه ای روشن به خود می گیرد.
کربن خشک شده رسوب می کند و پایه عایق و ناحیه اطراف الکترود را می پوشاند.

پایه عایق و الکترود سیاه براق می شود، با روغن یا بنزین پوشیده می شود.

موتورموتور در هنگام استارت یا رانندگی، چه در سرعت بالا و چه در سرعت پایین، در شرایط عالی کار می کند.
شرایط استارت موتور و احتراق ناقص در سرعت‌های پایین بدتر می شود. اگر اصلاح نشود، باعث شتاب ضعیف و خاموش شدن‌های مکرر می شود.
(تقریباً 90٪ از مشکلات موتور ناشی از شمع‌ها، ناشی از رسوب کربن یا روغن است.)

شرایط استارت موتور و احتراق ناقص در سرعت‌های پایین بدتر می شود. اگر اصلاح نشود، باعث شتاب ضعیف و خاموش شدن‌های مکرر می شود.
(تقریباً 90٪ از مشکلات موتور ناشی از شمع‌ها، ناشی از رسوب کربن یا روغن است.)

دلایل
1. درجه حرارتی نامناسب
2. درجا کارکردن موتور برای مدت طولانی یا رانندگی در دمای پایین
3. مخلوط هوا و سوخت غنی
4. گرفتگی فیلتر هوا
5. تاخیر در زمان اشتعال
1. نشت روغن به محفظه احتراق به دلیل سایش اصطکاکی رینگ‌های پیستون، هادی سوپاپ یا دیواره سیلندر.
2. مخلوط هوا و سوخت غنی

راه حل
1 یا 2: از شمع، با یک سطح درجه حرارتی پایین تراستفاده شود ویا هرزگرد موتور را تنظیم کنید.
3 تا 5: یک دور تنظیم مجدد را به صورت کامل انجام دهید.
1. شمع‌ها ممکن است خیس شوند تا زمانی که کنترل جریان روغن در طول کار، با موتور جدید، یا موتور بلافاصله پس از تعمیر اساسی، عادی شود. در چنین مواقعی به سادگی شمع را تمیز کرده و دوباره نصب کنید. در موارد دیگر، موتور نیاز به تعمیرات اساسی دارد.
2. کاربراتور را تنظیم کنید.


وضعیت
گرم شدن بیش از حدپیش اشتعال
شکستگی عایق
ظاهری
پایه عایق سوخته و در اثر حرارت سفید می شود. الکترود نیز می‌سوزد و سفید یا بنفش تیره می‌شود.
الکترودها به زودی فرسوده می شوند.

الکترود ذوب خواهد شد. در موارد شدید، پایه عایق نیز ذوب می شود.

پایه عایق دارای ترک عمودی است. ظاهر شمع شبیه مشکلات ناشی از گرم شدن بیش از حد یا رسوب سرب است.

موتور
هنگام کار کردن مداوم با سرعت بالا، رانندگی طولانی در سربالایی یا کشیدن بار زیاد، توان موتور و سرعت کاهش می یابد.

این  امر ناشی از گرمای بیش از حد است. دما در محفظه احتراق به سرعت افزایش می یابد و نه تنها شمع، بلکه سر پیستون را نیز از بین می برد.

هنگام کار کردن مداوم با سرعت بالا، رانندگی طولانی در سربالایی یا کشیدن بار زیاد، توان موتور و سرعت کاهش می یابد.

دلایل
 1. درجه حرارتی نامناسب شمع
 2. استفاده از بنزین کم اکتان
 3. زمان اشتعال خیلی زود تنظیم شده است.
 4. خنک کنندگی و تهویه نامناسب
 5. مخلوط هوا و سوخت ضعیف
 1. درجه حرارتی نامناسب شمع
 2. استفاده از بنزین کم اکتان
 3. زمان اشتعال خیلی زود تنظیم شده است.
 4. خنک کنندگی و تهویه نامناسب
 5. مخلوط هوا و سوخت ضعیف
 1. درجه حرارتی نامناسب شمع
 2. زمان اشتعال خیلی زود تنظیم شده است.
 3. خنک کنندگی و تهویه نامناسب
 4. مخلوط هوا و سوخت ضعیف

راه حل
 1. استفاده از شمع با درجه حرارتی بالاتر 
 2. استفاده از بنزین اکتان بالاتر 
 3. تنظیم زمان جرقه زنی  
 4. بررسی سیستم خنک کننده 
 5. تنظیم کاربراتور  
 1. استفاده از شمع با درجه حرارتی بالاتر 
 2. استفاده از بنزین اکتان بالاتر 
 3. تنظیم زمان جرقه زنی  
 4. بررسی سیستم خنک کننده 
 5. تنظیم کاربراتور  
 1. استفاده از شمع با درجه حرارتی بالاتر 
 2. تنظیم زمان جرقه زنی  
 3. بررسی سیستم خنک کننده 
 4. تنظیم کاربراتور