در شمع های سری آی ایکس از ماده ی جدیدی به نام ایریدیوم در مرکز الکترود آن استفاده شده است. این امر امکان می دهد تا الکتروک نازک تر از قبل (نوع معمولی یا پلاتینیوم) ساخته شود و در نتیجه قابلیت اشتعال افزایش یابد. به علاوه طراحی "لبه حرارتی" شمع ایریدیوم IX به گونه ای است که در برابر رسوب کربن بسیار مقاوم است.

سوختن شمع ایریدیومی

به علت نازک بودن الکترود و نوک مخروطی پلاتین، شعله ی بزرگتری ایجاد می شود.کد شمع ماشین چطوری است

قابلیت اشتعال افزایش پیدا کرده زیرا میزان فروکش کردن شعله تقلیل داده شده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.شکل شمع ایریدیومی

فضایی در نوک قسمت عایق تعبیه شدهکه کربن انباشته شده در آن در لحظه ی تخلیه الکتریکی می سوزد، این امر از کاهش نارسانایی قسمت عایق جلوگیری می کند.

شمع ایریدیوم

خصوصیات:

قطر الکترود مرکزی بسیار کم است و نوک پلاتین هم بصورت مخروطی (باریک شونده) طراحی شده است.

جرقه بسیار راحت تولید می شود و میزان اشتعال آن عالی است.

با بهبود روشن شدن موتور، افزایش شتاب، عدم بیکاری (جرقه نزدن)  و کاهش مصرف سوخت عملکرد کلی موتور بهبود پیدا می کند.

آزمون فشار احتراق:

شمع ایریدیوم IX نسبت به شمع های معمولی کمتر فشار را پراکنده می کند. این امر باعث می شود عملکرد با ثبات تری داشته باشد.تفاوت شمع ایریدیوم با شمع معمولی

آزمون شتاب:

با افزایش قدرت موتور در دور موتورهای میانی، شتاب بهتری بدست می آید.چرا شمع ایریدیوم ببندیم