شمع های ان جی کا (NGK) دارای دو مدل کد بصورت حروفی و عددی می باشند.

کدهای حروفی شمع: برای بیان مدل و ویژگی‌های شمع است.

کدهای عددی شمع: برای کمک به مدیریت انبار استفاده می شود، زیرا طبقه بندی حروف لاتین سخت تر است. کدهای عددی شمع یک عدد تصادفی 3، 4 یا 5 رقمی است و هیچ ارتباطی با محدوده حرارتی یا نوع شمع ندارد.

 به عنوان مثال: DPR5EA-9; 2887.
یک یا دو حرف اول را با کمک جدول اول که نشان دهنده قطر رزوه، گام رزوه و سایز آچار می باشد، مشخص می کنیم.

جدول دوم بیانگر ویژگی شکل ساختاری شمع می باشد.

M = فشرده                                    R = مقاومتی         

L= پایه کوتاه                                  U = تخلیه سطحی یا نیمه سطحی

P = عایق الکترود مرکزی برش خورده    Z = عایق القایی

جدول سوم نشان دهنده درجه حرارتی شمع می باشد که در برند NGK از درجه حرارتی گرم 2 تا درجه حرارتی سرد 12 موجود می باشد.هرچه این عدد از 2 فاصله گرفته و به 12 نزدیک‌تر شود، سردتر و معمولا برای ماشین‌های نسل جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ایران معمولا از درجه حرارتی 5 الی 9 موجود است و درجات سردتر و گرم‌تر به سختی پیدا می‌شود.


جدول بعدی مشخص کننده طول رزوه می باشد.

در برند NGK از 7.8 میلی متر تا 22.5 میلی متر موجود می باشد.
جدول پنجم مربوط به ساختار الکترود شمع می باشد.

CM=کوتاه، الکترود جانبی زاویه‌دار، سرفشرده

CS= کوتاه، الکترود جانبی زاویه‌دار 

F= محل قرارگیری مخروطی (بدون واشر) ، الکترود مرکزی شیاردار V شکل

FS= محل قرارگیری مخروطی (بدون واشر)

G= الکترود مرکزی از جنس نیکل

I= نوک ایریدیومی

IX= الکترود مرکزی از جنس ایریدیوم به قطر 0.6 میلی متر

K= 2 الکترود جانبی، گپ متناوب

KC= 2 الکترود جانبی

KUB= 2 الکترود جانبی با تخلیه نیمه سطحی        

-L= نصف محدوده حرارتی

-LM= طراحی فشرده، نوک عایق، 14.5 میلی متر ارتفاع

-LPG= طراحی به خصوص و ویژه فقط برای استفاده LPG

-N= طراحی الکترود جانبی مقاوم و قوی

P= نوک پلاتینیومی

Q= 4 الکترود جانبی

S= از جنس نیکل، الکترود مرکزی بدون شیار V شکل

T= 3 الکترود جانبی

U= تخلیه نیمه سطحی

V= الکترود مرکزی از جنس پالادیوم طلا به قطر 0.1 میلی متر

-VG= الکترود مرکزی شیاردار V شکل

VX= الکترود مرکزی از جنس پلاتینیوم با قطر 0.8 میلی متر

W= الکترود از جنس تنگستن

X= گپ تقویت کننده (نامناسب برای مدل IX/VX)

Y= الکترود مرکزی شیاردار V شکل

Z= الکترود مرکزی با قطر 0.8 میلی متر (نامناسب برای کدهای DPR_Z or G_2z)


جدول بعدی مشخص کننده میزان گپ شمع مورد نظر می باشد که در شمع های برند NGK از 0.8 تا 1.5 میلی متر تولید می شود.


برای محصولات جدید که با تکنولوژی های جدید تولید شده‌اند جداولی به جدول های قدیمی اضافه شده است.به عنوان مثال سری شمع‌های دوسر سوزن یا TT ،شمع های ایریدیوم لیزری از این دسته شمع ها می باشند.

جدول اول مشخص کننده مدل شمع می باشد.

DI= دو سر سوزن (تخلیه جرقه بین پین پلاتین ریز روی الکترود جانبی و پین ایریدیوم روی الکترودهای مرکزی)

I= الکترود مرکزی ایریدیوم و جانبی پلاتینیوم

P= الکترود جانبی و مرکزی پلاتینیوم

S= تراشه پلاتینیومی مربعی مخصوص در الکترود جانبی

L= طول رزوه بلند به اندازه 26.5 میلی متر مدل واشر دار یا 25 میلی متر 

Z= گپ بزرگ شده (گسترش یافته)


دومی بیانگر خواص فیزیکی از جمله قطر رزوه،گام رزوه، طول رزوه می باشد.


جدول سوم برای بیان مقاومتی بودن شمع و چهارمی سری ساخت را مشخص می کند.


برای مثال کد BKR6EIX-11 از شمع های برند NGK را در نظر می گیریم.

دو حرف اول کد حرفی شمع (کد لاتین:BK) در جدول اول آمده و مشخص کننده قطر رزوه 14 میلیمتر،گام رزوه 1.25 میلیمتر و سایز آچار 16 میلیمترمی باشد.

حرف بعدی (R) در جدول ویژگی شکل ساختاری شمع پیدا می شود که مشخص کننده مقاومتی بودن شمع است.

(6) که حرف بعدی کد شمع می باشد، مشخص کننده درجه حرارتی شمع است.

حرف (E) با توجه به جدول طول رزوه، 19میلیمتر نشان داده شده است.

(IX) در جدول پنجم که مربوط به ساختار الکترود شمع می باشد،مشخص می‌شود.(IX) در این جدول، الکترود مرکزی از جنس ایریدیوم به قطر 0.6 میلی متر تعریف شده است.

و در نهایت (11) که نشانه میزان گپ شمع و به اندازه 1.1میلیمتر است.