شمعی با توان عملکرد بالا برای موتورهای پرقدرت است که نسبت تراکم و دور موتور را افزایش می دهد.

چند مدل شمع مسابقه ی مختلف:

شمع برای خودروهای مسابقه

شمع مسابقه ای چیست

خصوصیات:

این نوع از شمع ها در شرایط سختی از قبیل شتاب گیری های مداوم، دور موتورهای بسیار بالا و سرعت های زیاد استفاده می شوند.

شمع های مسابقه باید در حالی که شدیدترین شرایط را تحمل می کنند، جرقه زنی حتمی و قابلیت اشتعال بالا داشته باشند و امکان شتاب گیری های سریع را فراهم کنند.

شکل و جنس الکترود شمع هایی که تحت شرایط سخت بکار می روند از انواع زیر است:

1-جنس الکترود:

فلزهای گرانبها مثل ایریدیوم و پلاتینیوم بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.

2-شکل الکترود:

الکترودی با قطر کم بکار می رود تا جرقه زنی را راحت تر کند و قابلیت اشتعال را افزایش دهد.

3-شکل قسمت عایق (ایزولاتور):

اشکال مخصوصی از ایزولاتور بکار می رود که باعث افزایش میزان پاسخگویی به شتاب می شود.