جواب:یک مقاومت سرامیکی 5 کیلو اهمی در آن بکار رفته تا نویزی که هنگام جرقه زنی ایجاد می شود را خنثی کند.

شمع موتور از نوع مقاومتی

خواندن کد شمع

از آنجایی که یک مقاومت اضافی در شمع های مقاومتی بکار رفته، برخی تصور می کنند که این بر روشن شدن، شتاب، مصرف سوخت و دود خودرو اثر منفی می گذارد در حالی که این تصور اشتباه است. این قضیه هیچ تاثیری بر عملکرد موتور ندارد بنابراین ابایی از استفاده از این نوع شمع نداشته باشید.

تاثیر مقاومت بر شمع خودرو

خصوصیات:

یک مقاومت سرامیکی 5 کیلو اهمی در آن بکار رفته. این مقاومت، نویزی که هنگام جرقه زنی ایجاد میشود را خنثی می کند.

شمع های مقاومتی از تداخل الکتریکی که ممکن است باعث اختلال در عملکرد رادیویی ماشین یا تلفن همراه شود جلوگیری می کند. این نوع شمع ها همچنین از تداخل نویز الکتریکی با کامپیوتر خودرو (ECU) جلوگیری می کند.

شمع مقاومتی چه فرقی با معمولی دارد

همانطور که در بالا نشان داده شده است. با نصب شمع مقاومتی نویز در تمام فرکانس ها کاهش می یابد.