انجیکا

طریقه کدخوانی شمع ان جی کا

/ngk-code-2

شمع های ان جی کا (NGK) دارای دو مدل کد بصورت حروفی و عددی می باشند.کدهای حروفی شمع: برای بیان مدل و ویژگی‌های شمع است.کدهای عددی شمع: برای کمک به مدیریت انبار استفاده می شود، زیرا طبقه بندی حروف لاتین سخت تر است.