ایریدیوم تی تی

شمع ایریدیوم تی تی دنسو

/post-14

شمع دو سر سوزن ایریدیوم تی تی کوتاه  IK20TT و شمع دو سر سوزن ایریدیوم بلند IKH20TT دنسو ساخت ژاپن که به شمع های ایریدیوم تی تی (iridium TT) معروف می باشند. این شمع دارای آلیاژ ایریدیوم به قطر 0/4 میلیمتر روی یک الکترود و آلیاژ پلاتینیوم 0/7 میلیمتری روی الکترود دیگری می باشد.