جرقه زنی بیش از حد

داغ شدن بیش از اندازه شمع

/electrode-melting

داغ شدن بیش از اندازه شمع به مدت طولانی ممکن است منجر به احتراق غیر عادی (پیش سوزی) و در نتیجه ذوب شدن الکترودها گردد.دماغه شمع در هنگلم داغ شدن سفید رنگ می شود.