شمع ایریدیوم IX

شمع ایریدیوم IX

/iridium-ix-spark-plugs

در شمع های سری آی ایکس از ماده ی  جدیدی به نام ایریدیوم در مرکز الکترود آن استفاده شده است. این امر امکان  می دهد تا الکتروک نازک تر از قبل (نوع معمولی یا پلاتینیوم) ساخته شود و  در نتیجه قابلیت اشتعال افزایش یابد.