ظاهر شمع خودرو

چرا ظاهر قسمت جرقه زن شمع مهم است؟

/appearance-of-the-spark-plugs

شمع خودرو (Spark Plug) یکی از اجزای اصلی پیشرانه محسوب می‌شود و نقش مهمی در کارکرد صحیح آن ایفا می‌کند. قسمت جرقه‌زن شمع، که از میان آن جرقه ایجاد می‌شود، معمولاً از جنس مس، پلاتینیوم یا ایریدیوم ساخته می‌شود. ظاهر شمع خودرو نمایانگر وضعیت سلامت شمع است. به عبارت دیگر، اگر شمع با بررسی وضعیت ظاهری شمع می توان میزان طول عمر باقی مانده شمع را تخمین زد.