گپ شمع موتور خودرو

گپ شمع موتور چیست؟

/adjust-spark-plug-gap

به فاصله بین الکترود مرکزی و الکترود جانبی شمع ، گپ شمع می گویند.برای اینکه قوس الکتریکی  یا همان جرقه بتواند در ولتاژ مناسب رخ دهد و مخلوط سوخت هوا را در محفظه احتراق داخلی موتور مشتعل کند ، فاصله این شکاف بسیار مهم است.