به فاصله بین الکترود مرکزی و الکترود جانبی شمع ، گپ شمع می گویند.

برای اینکه قوس الکتریکی  یا همان جرقه بتواند در ولتاژ مناسب رخ دهد و مخلوط سوخت هوا را در محفظه احتراق داخلی موتور مشتعل کند ، فاصله این شکاف بسیار مهم است.

اگر شکاف جرقه خیلی کوچک باشد، فضای کافی برای مخلوط سوخت هوا بین الکترود جانبی و الکترود مرکزی وجود نخواهد داشت. بنابراین هنگامی که شمع جرقه می زند، این احتمال وجود دارد که هیچ چیز مشتعل نشود.

اگر شکاف بیش از حد بزرگ باشد، جرقه ضعیف می شود و انرژی کافی برای احتراق را نخواهد داشت و منجر به احتراق ناقص (misfire) سیلندر می شود.

لرزش موتور،عملکرد ضعیف موتور،افزایش مصرف سوخت،مشکل در راه اندازی موتور خودرو از جمله نشانه های گپ شمع نادرست می باشد که در این ویدئو سعی در توضیح آن‌ها داریم.