شمع خودرو یک قسمت حیاتی در سیستم اشتعال موتور احتراق داخلی است که جرقه الکتریکی کوچکی را تامین می کند. در یک لحظه دقیق سوخت داخل محفظه احتراق را مشتعل می کند که سیلندر را به سمت پایین هل می دهد و سپس خودرو را به جلو می برد. 

اجزا اصلی تشکیل دهنده آن:

پوسته فلزی شمع:

پوشش قسمت‌های داخلی پوسته فلزی است که به عنوان پوسته خارجی شمع عمل می‌کند. این پوشش نه تنها پشتیبانی ساختاری فراهم می‌کند، بلکه همچنین به پراکندگی گرمای تولید شده در طول احتراق کمک می‌کند و اطمینان از عملکرد و طول عمر بهینه حاصل می‌شود.

علاوه  بر این، یک واشر، اتصال مطمئن بین شمع و سرسیلندر موتور را تضمین می کند و  از نشت گازهای حاصل از احتراق جلوگیری می کند. در نهایت، رزوه های روی شمع  این امکان را فراهم می کند که به طور ایمن در سر سیلندر موتور پیچ شود و  مهر و موم محکم و تراز مناسب برای احتراق موثر حفظ شود.


عایق سرامیکی شمع خودرو:

عایق سرامیکی ، بخش کلیدی از شمع است که به عنوان عایق الکتریکی بین اجزای مرکزی عمل می‌کند. این عایق از نشت برق جلوگیری می‌کند و اطمینان حاصل می‌شود که جرقه فقط در محل مناسب برای اشتعال رخ می‌دهد.


الکترود مرکزی:

الکترود مرکزی، به طور معمول از موادی مانند مس یا ایریدیوم تولید می‌شود، نقش ترمینال مثبت را بازی می‌کند که جریان بالا ولتاژ را جلب می‌کند. وقتی شارژ الکتریکی به نوک الکترود مرکزی می‌رسد، یک جرقه تولید می‌شود تا مخلوط هوا-سوخت در محفظه احتراق موتور روشن شود.

الکترود جانبی:

الکترود جانبی مسیری برای عبور جریان فراهم می‌کند. مدار مورد نیاز برای پرش الکترود از فاصله گپ شمع را کامل می کند تا احتراق آغاز شده و نیروی مورد نیاز موتور از این طریق تامین می شود.

ابعاد شمع خودرو:

طول رزوه شمع، گام رزوه، قطر رزوه و گپ شمع از ابعاد مهمی می‌باشند که به هنگام تعویض و خرید شمع باید به آن ها توجه داشته باشیم.

طول رزوه:

اندازه گیری از پایه شمع تا انتهای رزوه می‌باشد.

گام رزوه:

فاصله اندازه گرفته شده بین هر قله تا قله دو رزره مجاور می‌باشد.

قطر رزوه شمع ماشین:

قطر رزوه شمع خودرو، اندازه گیری عرض قسمت رزوه دار شمع است. اندازه گیری ممکن است در واقع کمی کمتر باشد اما معمولاً به سمت بالا گرد می شود. در مثال بالا، عرض شمع 13.80 میلی متر است اما 14 میلی متر در نظر گرفته شده است.

گپ شمع:

فاصله بین نوک شمع و الکترود مرکزی گپ شمع (شکاف شمع) نامیده می شود و یک عامل کلیدی در عملکرد شمع است.

بازه حرارتی شمع خودرو:

میزان حرارت دریافتی را، که شمع خوردو می تواند پخش کند را محدوده گرمایی شمع می گویند.

توان شمع در پخش کردن حرارت دریافتی از سیستم احتراق خودرو، محدوده گرمایی آن شمع را مشخص می کند.

شمع هایی که درجه پراکندگی حرارتی بالایی دارند، برد حرارتی بالا (نوع سرد) و شمع هایی که درجه پراکندگی حرارتی پایینی دارند، محدوده حرارتی پایین (نوع گرم) نامیده می شوند.

شمع خودرو با دامنه حرارت کم (یا داغ) معمولاً دارای یک دماغه عایق نازک بلند است که به راحتی گرم می شود اما به راحتی حرارت را به پوسته فلزی انتقال نمی دهد. برعکس، یک شمع با دامنه حرارت بالا (یا سرد) دارای یک دماغه عایق ضخیم کوتاه است که گرما را بسیار راحت تر دفع می کند.


وقتی همه این اجزا به طور هماهنگ با هم کار می کنند، جرقه ای قابل اعتماد و کارآمد ایجاد می کنند که مخلوط سوخت و هوا را مشتعل می کند و موتور را قادر می سازد نیرو تولید کند و به آرامی کار کند.