جواب:حتی اگر یک شمع موتور به درستی استفاده شود، تعویض دوره ای آن لازم است زیرا که شمع یک قطعه ی مصرفی است.

نمونه ی مشکلات ناشی از استفاده ی طولانی مدت و بیش از حد:

  • الکترود کهنه در جرقه زدن مشکل خواهد داشت.
  • رسوب انباشته شده در قسمت جرقه زن باعث احتراق غیرعادی (پیش سوزی) شده و منجر به مشکلاتی از قبیل ذوب شدن الکترود خواهد شد.

شمع های زیر نیاز به تعویض دارند.

وضعیتطبیعیرسوب کربنرسوب روغن
ظاهرشمع سالمهنگام استفاده   از بنزین بدون سرب، پایه عایق اغلب سفید یا خاکستری می شود. الکترود ممکن است   کمی سوخته شود. هنگام استفاده از بنزین سرب دار پایه عایق قهوه ای می شود.شمع خرابکربن خشک شده   رسوب می کند و پایه عایق و ناحیه الکترود را می پوشاند.طول عمر شمعپایه عایق و   الکترود سیاه می شوند و با روغن یا بنزین پوشانده می شوند.
موتورموتور در حالت   استارت یا رانندگی، چه در سرعت بالا و چه در سرعت پایین، در شرایط عالی کار می   کند.کارکرد موتور در   سرعت های پایین بد می شود و اگر اصلاح نشود، موتور شتاب ضعیفی خواهد داشت
(تقریبا 40 درصد   از مشکلات موتور که ناشی از شمع هاست ناشی از رسوب کربن یا رسوب روغن است.)
کارکرد موتور در   سرعت های پایین بد می شود و اگر اصلاح نشود، موتور شتاب ضعیفی خواهد داشت.
 (تقریبا 40 درصد از مشکلات موتور که ناشی از شمع   هاست ناشی از رسوب کربن یا رسوب روغن است.)
علل
1-ارزش حرارتی   نامناسب
2-موتور در مدت   طولانی در حالت آرام کار می کند یا در دمای پایین رانندگی می کند.
3-مخلوط هوا و   سوخت ناقص
4-گرفتگی فیلتر   هوا
5-تاخیر در زمان   اشتعال
1-نشت روغن به محفظه   احتراق به دلیل سایش اصطکاکی رینگ های پیستون، راهنماهای سوپاپ یا دیواره سیلندر.
2- مخلوط هوا و سوخت   ناقص
حل مشکل
1یا2: از یک شمع با مقدار   حرارتی که یک سطح پایین تر است استفاده کنید یا دور آرام موتور را تنظیم کنید.
3تا5:تنظیم مجدد   و کامل را انجام دهید.
1-شمع ها ممکن   است خیس شوند تا زمانی که کنترل جریان روغن با تعویض موتور با موتور جدید یا   تعمیر آن عادی شود. در چنین مواقعی شمع را به راحتی تمیز کرده و دوباره نصب   کنید. درموارد دیگر موتور نیاز به تعمیرات اساسی دارد.
2-کاربراتور را   تنظیم کنید.


وضعیتگرم شدن بیش از حدپیش اشتعالشکستگی عایق
ظاهرزمان تعویض شمعپایه عایق سوخته و در اثر حرارت سفید می شود. الکترود نیز   سوخته می شود و سفید یا بنفش تیره خواهد شد. الکترودها به زودی فرسوده می شوند.تعمیر شمعالکترود ذوب می   شود و در موارد شدید پایه عایق نیز ذوب می شود.تشخیص خرابی شمعپایه عایق دارای   ترک عمودی است. ظاهر شمع شبیه مشکلات ناشی از گرم شدن بیش از حد یا رسوب سرب است.
موتوراسب بخار موتور   کاهش میابد و هنگام کار کردن مداوم با سرعت بالا، رانندگی طولانی در سربالایی یا   کشیدن بار زیاد، سرعت کاهش میابد.این ناشی از   گرمای بیش از حد است.
دما در محفظه   احتراق به سرعت افزایش میابد و نه تنها شمع بلکه سر پیستون را نیز از بین می   برد.
اسب بخار موتور   کاهش میابد و هنگام کار مداوم با سرعت بالا یا رانندگی طولانی در سربالایی و یا   کشیدن بار زیاد سرعت کاهش میابد.
علل1-ارزش حرارتی   نامناسب شمع
2-استفاده از   بنزین با اکتان پایین
3-زمان اشتعال   خیلی زود تنظیم شده است.
4-سرمایش   نامناسب
5-مخلوط هوا و   سوخت ضعیف
1-ارزش حرارتی   نامناسب شمع
2-استفاده از   بنزین با اکتان پایین
3-زمان اشتعال   خیلی زود تنظیم شده است.
4-سرمایش   نامناسب
5-مخلوط هوا و   سوخت ضعیف
1-ارزش حرارتی   نامناسب شمع
2-زمان اشتعال   خیلی زود تنظیم شده است.
3-سرمایش   نامناسب
4-مخلوط هوا و   سوخت ضعیف
حل مشکل1-از شمع با   ارزش حرارتی بالاتر استفاده کنید.
2-استفاده از   بنزین با اکتان بالاتر
3-تنظیم زمان   جرقه زنی
4-بررسی سیستم   خنک کننده
5-تنظیم   کاربراتور
1-از شمع با   ارزش حرارتی بالاتر استفاده کنید.
2-استفاده از   بنزین با اکتان بالاتر
3-تنظیم زمان   جرقه زنی
4-بررسی سیستم   خنک کننده
5-تنظیم   کاربراتور
1-از شمع با   ارزش حرارتی بالاتر استفاده کنید.
2-تنظیم زمان   جرقه زنی
3-بررسی سیستم   خنک کننده
4-تنظیم   کاربراتور

باید متذکر شد که تصاویر بالا ممکن است به علت عدم تنظیم موتور (سیستم سوخت و احتراق) یا انتخاب شمع نامناسب بوجود آمده باشد.تعویض شمع ماشین

راهنمای مسافت برای تعویض شمع های نیکلی:

15 تا 20 هزار کیلومتروسایل نقلیه 4 چرخ
7 تا 10 هزار کیلومتروسایل نقلیه 4 چرخ سبک
3 تا 5 هزار کیلومتروسایل نقلیه 2 چرخ

1-این مسافت ها تنها راهنمایی برای تعویض شمع ها هستند. بسته به شرایط استفاده و سیستم احتراق موتور این مسافت ممکن است کمتر باشد. شمع های پلاتینیوم که ابتدای شماره فنی آنها حرف "P" وجود دارد مانند PFR5G-11 حدود پنجاه الی ست هزار کیلومتر و شمع های ایریدیوم که شماره فنی آنها با حرف "I" شروع می شود مانند IFR6A11 هر 100 هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارند.

2-انواع متنوعی از شمع موجود است. برای انتخاب شمع مناسب نیازتان از کاتالوگ ها و جداول توصیه ی ما کمک بگیرید.