جواب: اطمینان حاصل کنید که شمع درای طول رزوه مناسب است

بدون ورود شمع به درون محفظه احتراق به میزان مناسب ، موتور به درستی کار نخواهد کرد. اگر شمعی با طول رزوه نامناسب سهوا استفاده شود ممکن است به سوپاپ یا پیستون برخورد کند و باعث آسیب جدی به موتور شود. همچنین امکان داغ شدن بیش از حد الکترود و ذوب شدن آن وجود دارد.نصب شمع موتور

جواب: اطمینان حاصل کنید که شمع دارای میزان برآمدگی مناسب است

شکل قسمت جرقه زن (سرشمع) انواع مختلفی دارد. گاهی حتی با اینکه طول رزوه ی شمع مناسب است،استفاده از شمعی که برآمدگی دارد ممکن است منجر به برخورد سوپاپ یا پیستون با آن و آسیب به موتور شود. تنها در صورت توصیه کارخانه ی سازنده خودرو از شمع های برآمدگی دار استفاده کنید.نحوه صحیح بستن شمع خودرو

توجه: هنگامی که میخواهید شمعی که سفت است و به راحتی بیرون نمی آید را خارج کنید، استفاده از نیروی زیاد ممکن است منجر به آسیب به شمع یا شکستن آن شود و قسمت رزوه در سرسیلندر باقی بماند. برای خارج کردن چنین شمعی بدون اعمال نیروی بیش از حد، ابتدا موتور را روشن کنید و اجازه دهید تا سرسیلندر گرم شود، سپس کمی روغن به قسمت رزوه تزریق کنید. بعد از مدت کوتاهی شمع به راحتی خارج خواهد شد.